Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Poengjakten

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart, oppgaver, poengkort

Hensikt

Lære seg orientering på en morsom og spennende måte. Varier vanskelighetsnivå etter målgruppen

Beskrivelse

Poengjakten går ut på å samle så mange poeng som mulig på en bestemt tid.
Deltakerne deles inn i ulike lag. Hvert lag får et kart og et poengkort. På kartet er det tegnet inn ulike poster som laget kan ta i valgfri rekkefølge. På hver post er det en oppgave laget må løse. Dette kan være både teoretiske og praktiske oppgaver. Laget får poeng etter hvor mange riktige svar de har på spørsmålene eller hvor godt de gjennomfører oppgavene. Etter at tiden er ute rettes spørsmålene og det lag som har mest poeng vinner.

Forslag til teoretiske spørsmål:

1) Spørsmål om karttegn. Kombinere rett foto med rett karttegn.

2) Spørsmål om målestokk. Eks: Hvor langt er 100 m på kartet hvis målestokken er 1:10 000?

3) Spørsmål om kompasset.

4) Spørsmål om kartet. Eks. kombinere riktig flyfoto med riktig kartbilde. (Flyfoto finnes på www.guldesider.no / kart ).

5) Spørsmål om orienteringskonkurranser/ utøvere osv.

Praktiske oppgaver:

1) Karttegnstafett med foto, alt. 2

2) Kjeglestafett

 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses på postene som benyttes i poengjakten
Velg et område med jevnt underlag der hvor de praktiske oppgavene skal gjennomføres
Se på de enkelte aktiviteten her i aktivitetsbanken for hvordan hver aktivitet kan tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Postskjerm og eventuelt stemplingsenhet plasseres slik at en i rullestol når frem
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol, slik at de skal kunne komme frem til alle postene
Velg et flatt område med jevnt underlag der hvor de praktiske oppgavene skal gjennomføres
Se på de enkelte aktiviteten her i aktivitetsbanken for hvordan hver aktivitet kan tilpasses
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
Se på de enkelte aktiviteten her i aktivitetsbanken for hvordan hver aktivitet kan tilpasses
 
Hørselshemmede:
Se på de enkelte aktiviteten her i aktivitetsbanken for hvordan hver aktivitet kan tilpasses
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Se på de enkelte aktiviteten her i aktivitetsbanken for hvordan hver aktivitet kan tilpasses
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Bilder

Sist oppdatert 02.06.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS