Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Presisjonsorientering (pre-o)

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 
Merkebånd (om man velger å merke løypa på forhånd).
Markering av standplass + postmarkeringer til postene, koder med bokstaver og postnummer.
Postbeskrivelse lages og kopieres opp evt. blyant

Hensikt

Lære karttegn, lære postbeskrivelse og bedømme riktig postplassering ut fra beskrivelse og kartet.

Beskrivelse

 
Deltagerne får en orienteringsløype (denne kan merkes om nødvendig). Løypa foregår langs store stier/veier, og har 10-12 poster. Underlaget i løypa skal alltid være slik at rullestol skal kunne komme frem.  
Ved hver post er det markert en standplass på stien. Fra denne standplassen skal postskjermen til posten synes, men i tillegg til riktig post er det plassert ut falske poster. Man kan velge hvor mange falske poster det skal være (1-4). Postene er markert med A-B-C-D. Oppgaven til deltagerne blir å finne ut hvilken postskjerm som er plasser riktig. Deltagerne får poeng etter antall riktige poster, og deltageren med flest korrekte svar vinner. 
Antall falske poster er med å bestemme nivået, desto fler falske poster, desto vanskeligere blir oppgavene. 
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Øvelsen krever ingen ekstra tilrettelegging 
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene. Se info om kartstativ her
 
Bevegelseshemmede sittende:
Øvelsen krever ingen ekstra tilrettelegging 
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ her
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 
 

Sist oppdatert 02.06.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS