Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Rapport-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Svaralternativer, kopiert opp til hver deltaker. Kart med inntegnet poster

Hensikt

Orientere etter kart og finne fram til postene som er markert på kartet men ikke i terrenget .

Beskrivelse

 
Et antall enkle poster (f.eks. 10-15) er tegnet inn på skolekartet, gate-kartet e.l.
 
Postene er tydelige detaljer. ( gjerde, lekeapparat, stikryss osv. ). For hver post lages det et spørsmål som deltagerne skal svare på som bevis på at man har oppsøkt posten. Her trenger man ikke forarbeid med å henge ut postmarkering.
 
Eks: Post 1 er et hushjørne. Spørsmålet kan være: hvilken farge har huset? Deltakeren skriver ned eller krysser av om svaralternativ benyttes.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Svarkupongen gis i en større skriftstørrelse
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Sist oppdatert 01.02.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS