Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Rebus-O

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Poster, kart, bokstaver, papir , penn

Hensikt

Moro Lese kart Samarbeide

Beskrivelse

 
Opplegget kan med fordel organiseres som en stjerne-O.
 
Alt 1) På postene henger dere ut bokstaver som tilsammen skal danne et ord (f.eks. kan ordet bli kompass eller andre o-relaterte ord)
 
Alt 2) På postene finnes det ulike bokstaver som deltagerne skal samle. Deltagerne arbeider i par/lag og skal på en bestemt tid samle inn så mange ulike bokstaver som mulig. Når tia er ute skal deltagerne lage så mange ord de kan med bokstavene de har samlet. Man kan legge inn noen bomposter der det ikke henger bokstaver. 
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
Bokstavene som henger på postene må kunne nås fra rullestol
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Sist oppdatert 02.06.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS