Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Spørsmål-O

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart, poster

Hensikt

Morsom aktivitet for å lære kart

Beskrivelse

 
Organiseres som en stjerne-o. Deltagerne får ett spørsmål og tre svarsalternativer. Deltagerne skal løpe til det alternativ som han/hun tror er riktig, A,B eller C. På den riktige posten henger det en o-post eller for eksempel en bokstav som skal bli et ord (på de postene som er feil er det ingen o-post, alternativt et  dødninghode, eller bokstaver som er til for å villede). Når deltageren kommer tilbake til starten får den et nytt kart og et nytt spørsmål.
Øvelsen er også fin å kjøre som stafett der for eksempel to og to løper annenhver gang.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Postskjerm og eventuelt bokstav plasseres slik at en i rullestol når frem
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Bilder

Sist oppdatert 02.06.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS