Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Stjerne-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart i stor målestokk (1:2000-1:5000), postmarkering ( f.eks. postskjermer med nummerkode), evt. kvitteringsanordning på postene. 

Hensikt

Lære å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal deltagerne finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Beskrivelse

10-20 Poster henges ut på tydelige detaljer rundt  et felles startområde (stjerneform) Avstand fra startpunkt til hver post kan variere fra ca. 50-150 meter. Hver post tegnes inn separat på et kart markert med starttrekant, postsirkel, postnummer og strek mellom. 

Deltagerne får et kart hver, finner den posten kartet viser og løper deretter tilbake til startpunktet. Der får deltagerne nytt kart og finner neste post osv. 
 

Hvis  orienteringen foregår i skogområde er det lurt at det finnes en tydelig oppfangende detalj bak posten, f.eks. en vei, stor sti eller bekk.

 

Tilpasning for funksjonshemmede

 

Bevegelseshemmede stående:

Underlag og stigning tilpasses

Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no

 

Bevegelseshemmede sittende:

Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene

Postskjerm og eventuelt stemplingsenhet plasseres slik at en i rullestol når frem

Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol

Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.

 

Svaksynte:

Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.

Bruk tydelige postdetaljer

Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest

 

Hørselshemmede:

Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

 

Utviklingshemmede:

Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

 

Tips

For å øke vanskegraden kan det istedenfor en og en post legges opp til korte sløyfer med 2-3 poster. Post-oppgaver: På posten kan man bruke f.eks. tallkode , bokstaver, figur, bilde o.l. Gi elevene ekstra oppgaver med å notere bokstaver og lage ord eller tall og bruke i regneoppgaver.

Bilder

Sist oppdatert 06.04.2020.

Utviklet av:
Eliksir AS