Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Forflytningsleker

Miljø:
Barmark, Skog, terreng
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Anbefaler fløyte for lederen

Hensikt

Dette er leker som egner seg for en gruppe som skal forflytte seg. F.eks. en barnegruppe som skal bevege seg fra oppmøtested til startpunkt for o-løyper. Den som leder gruppa kan med fordel ha en fløyte for å gi signal.

Beskrivelse

"Hender, hode og føtter i bakken"
Gruppa deles i mindre grupper, f.eks 3 på hvert “lag”. Det gis samme oppgave til alle lag. Oppgaven kan være: “Når jeg blåser i fløyta skal laget til sammen ha kun ett hode, to føtter og en hånd i bakken”. Så starter løpingen og barna diskuterer innad i laget hvordan de vil løse oppgaven. Etter en liten stund blåser lederen i fløyta, gruppa stopper opp og oppgaven skal løses. Når alle lag har utført oppgaven gis en ny, tilsvarende oppgave og man løper videre og leken gjentas noen ganger til man er fremme ved målet.

"Opp i trærne, ned på bakken"
Denne oppgaven utføres individuelt. Før man starter forflytningen definerer man ulike aksjoner ved signal. F.eks. at ett fløyt betyr at alle skal klatre opp i et tre, to fløyt betyr at alle skal legge seg ned, tre fløyt betyr at alle må finne seg en bekk å legge seg ned i. Så starter man forflytningen og blåser i fløyta når det passer seg. Utvid gjerne med flere regler etterhvert på turen.

Sist oppdatert 16.05.2022.

Utviklet av:
Eliksir AS