Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Kompasskurs

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

  • kart
  • kompass
  • markeringstallerkner

Hensikt

Øve kompasskurs

Beskrivelse

Ta ut kompasskurs mot posten som er markert på kartet. Posten må ligge på en nokså lang, oppfangende detalj (vei, sti, bekk, husvegg), men ikke på et sted som er lett å kjenne igjen på detaljen. Lederen markerer posten med en markeringstallerken, men setter også ut flere markeringstallerkner på den oppfangende detaljen. Deltakeren følger kursen og ender opp ved en av disse. Under den rette markeringstallerkenen er det et nummer, slik at deltakeren kan sjekke om han har kommet til rett sted. Hvis han har kommet til feil må han tilbake og prøve på nytt. Hvis han fikk det til går han tilbake til startpunktet og tar ut kompasskurs mot neste post.

På karteksempelet er rett post markert, men sett ut flere gale markører langs steingjerdet (1), hekken (2), husveggen (3), gangveien (4).

Tips

For å variere vanskelighetsgrad: Sett ut få/mange gale markører Ha korte/lengre strekk Vær i terreng med god/dårlig sikt

Bilder

Sist oppdatert 07.09.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS