Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Kompasstrening

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Retning
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kompass, kart

Hensikt

Øve kompasskurs

Beskrivelse

 
Ta ut kompasskurs mot de ulike postene.
Gå tilbake til startpunktet etter hver post.
Instruktøren kan da instruere deltagerne for hver post.
Rett kompasset mot delmål underveis, som tre, hus e.l.  
Få deltagerne til å gå først, etter hvert som de mestrer kompasskurs kan de løpe mot postene.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses alle eller noen av postene
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene til noen av postene
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Bilder

Sist oppdatert 28.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS