Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Synfaring

Miljø:
Gymsal
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Blanke ark, blyanter ( del 1) Små, blanke klistrelapper ( del 11)

Hensikt

Øver forståelse av kart som et bilde av "terrenget" sett ovenfra

Beskrivelse

 
Del 1:Foregår i gymsalen med mulighet for å klatre opp i ribbeveggen. Apparater settes ut spredt rundt i salen. Deltagerne får hvert sitt blanke ark og blyant og skal tegne et kart over gymsalen.
Instruktøren må forklare hva et kart er, og så skal deltagerne tegne gymsalen sett ovenfra ut fra de apparatene som er der, og hvordan de er plassert i forhold til hverandre. Det er enklere å forstå dersom deltagerne klatrer opp i ribbeveggen.
 
Del 2: Etter at deltagerne har tegnet kartet og fått det godkjent av instruktøren, så  setter instruktøren ut små klistrelapper (= poster) med et nummer eller en bokstav (= kode) rundt på forskjellige apparater. Instruktøren tegner en ring på hver av kartene til deltagerne der det er plassert post. Deltagerne skal bruke kartet til å finne postene og komme tilbake og fortelle "koden" til instruktøren  som tegner på en ny post.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Øvelsen krever ingen ekstra tilrettelegging 
Om deltageren mangler begge armene kan deltageren forklare en annen hvordan han/hun skal tegne kartet 
 
Bevegelseshemmede sittende:
Finn en plass der kartet kan tegnes med over sikt over gymsalen. Et sted som ikke er på toppen av ribbeveggen
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan gå rundt i gymsalen og kjenne på utstyret, og se nærmere hva som er der, slik at de kan lage sitt eget kart ut i fra det
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS