Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Tegne kart

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Papir + penn (ev fargepenn for ulike farger på kartet).

Hensikt

Lære seg å forstå kart og hvordan detaljer i terrenget er plassert i forhold til hverandre.

Beskrivelse

Deltakerne skal tegne et kart over et bestemt område. Dette kan være pulten, klasserommet, gymsalen, skolegården eller ute i naturen.
Velg et tydelig avgrenset område som ikke er for stort.

La deltakerne tegne kartet på sin måte. Noen tegner fra skrå, andre tegner fra fugleperspektiv. Noen blander litt av hvert.
Etter at kartet er tegnet, la deltakerne fortelle hva de har tegnet.  

For å øke vanskelighetsgraden:

  1. Velg et mer detaljert område
  2. Deltakerne skal tegne orienteringskartet med de rette fargene og de riktige karttegnene etter normen for orienteirngskart.
  3. Deltakerne skal tegne i rett målestokk, der avstand og størrelse stemmer på kartet. 

Sett gjerne deltakerne sammen i par - en plasserer ut en postskjerm (eller en egnet gjenstand) og markerer den på kartet, så skal den andre se på kartet og finne gjenstanden. Gjenta oppgaven flere ganger og bytt på hvem som plasserer posten og hvem som skal finne den.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

  • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her
  • Om deltageren mangler begge armene kan deltageren forklare en annen hvordan han/hun skal tegne kartet 

Bevegelseshemmede sittende:

  • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her
  • Velg et flatt område med jevnt underlag

Svaksynte:

  • Den svaksynte kan gå rundt og kjenne på detaljene, og se nærmere hva som er der, slik at de kan lage sitt eget kart ut i fra det

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Bilder

Sist oppdatert 04.07.2022.

Utviklet av:
Eliksir AS