Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Trolleken

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Rokkeringer/markører (kinahatter), nummerlapper, ferdig kopierte kart (en pr. deltager)

Hensikt

Øve opp konsentrasjon, samarbeid, lese enkelt kart. Morsom fartslek.

Beskrivelse

Troll-leken foregår inne i gymsalen eller på et oversiktlig område utendørs. Instruktøren deler salen/området i tre like store deler og legger ut rokkeringer/markører med hvert sitt nummer som vist på kartet. Viktig at ringene ligger likt i forhold til kartet. Instruktøren forklarer at opp på kartet alltid skal peke samme vei; hold kartet orientert så det stemmer med terrenget.

Deltagerne starter ved hver sin rokkering/markør og skal løpe til neste nummer. Er man på det høyeste nummeret, skal man løpe til nummer 1. Instruktøren kan være trollet og står i midtfeltet. Trollet skal prøve å ta deltagerne når de løper over midtfeltet. Blir en deltager tatt må deltageren tilbake til feltet han/hun nettopp kom fra. Deltagerne skal prøve å finne hvor neste nummer er før de forlater nummeret de står ved.

Eksempel: Lise står ved nummer 11 på kartet og løper over midten til felt 12. Hun ser på nytt på kartet og finner felt 13. Mens hun løper over blir hun fanget av trollet og må tilbake til felt 12.

 

 

Tilpasning for funksjonshemmede

 

 

Bevegelseshemmede stående:

Velg et område med jevnt underlag

 

Bevegelseshemmede sittende:

Velg et område med jevnt underlag

Benytt kritt eller annet i stede for rokkeringer, slik at en rullestol kan komme seg inn i feltet.

Store nok avstander mellom feltene, slik at en rullestol kan komme frem uten å være nær feltene

Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene. Se info om kartstativ her

 

Svaksynte:

Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese

Trollet skal ha på seg vest, slik at det er enkelt å se hvem som er trollet

 

Hørselshemmede:

Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

 

Utviklingshemmede:

Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

 

 

Tips

Øk vanskegraden ved å la trollet få lov til å ta deltagerne over hele banen bortsett fra i ringen/ved markøren man har kommet til. Lurt å si at det er forbudt å være nær ringene/markørene slik at de ikke blir flyttet på (og kartet blir ukorrekt). Er det mange deltakere kan man løpe i par som holder hverandre i hånda. Lag banen bredere eller lengre, bruk to troll. Skriv ut bildet som mangler tallene og fyll inn tallene der dere selv ønsker.

Last ned vedlegg

Bilder

Video: Troll-leken

Sist oppdatert 13.06.2023.

Utviklet av:
Eliksir AS