Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Tusenbeinet

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Retning
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Kart over skoleområdet/nærterreng eller gymsalkart. apparater settes ut i gymsalen tilsvarende kartet.

Hensikt

Lære å orientere kartet ved hjelp av terrrenget og lære å holde det orientert hele tiden.

Beskrivelse

 

 

Kan gjennomføres både ute og inne i gymsal.

Deltakerne får et kart over uteområdet eller gymsalen og de samler seg på en tett rekke. instruktøren går foran og er hodet på "tusenbeinet". Tusenbeinet beveger seg rundt i terrenget eller gymsalen mens alle holder kartet orientert. Farten kan økes etterhvert. 

For å gi deltakerne en ekstra utfordring kan de tegne inn på kartet hvor de går samtidig som de går, eller i etterkant når runden er ferdig.

 

Tilpasning for funksjonshemmede

 

 

Bevegelseshemmede stående:

Velg et område med jevnt underlag

Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no

 

Bevegelseshemmede sittende:

Benytt kritt eller annet i stede for rokkeringer, slik at en rullestol kan komme seg inn i feltet.

Store nok avstander mellom feltene, slik at en rullestol kan komme frem uten å være nær feltene

Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.

Svaksynte:

Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese

Trollet skal ha på seg vest, slik at det er enkelt å se hvem som er trollet

 

Hørselshemmede:

Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

 

Utviklingshemmede:

Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

 

Tips

Bør ha flere instruktører som sjekker underveis at kartet holdes orientert

Bilder

Sist oppdatert 04.07.2022.

Utviklet av:
Eliksir AS