Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Poeng mor-o

Miljø:
Skog, terreng
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart med inntegnet opplegg / poster, postskjermer.

Hensikt

Morsom og uhøytidelig lagkonkurranse. Egnet for sesongavslutning (sommer)

Beskrivelse

Del inn i lag på 3-5 løpere. Laget skal holde sammen gjennom hele løypa. Det er om å gjøre å samle så mange poeng som mulig. Det gis poeng for ulike moment:

  • Det løpes på idealtid (45 min i vedlagt eksempel). Ingen løpere har lov å ha med klokke. Avvik fra idealtid medfører fratrekk i poeng (f.eks. 5 poeng / min)
  • Det er angitt poeng pr post på kartet. Noen av posten er "vanlige" poster, mens i enkelte områder er detaljer fjernet og poengene høyere.
  • Det er også noen store postringer der posten ligger på en angitt detalj, men ikke nødvendigvis midt i sirkelen (her kan laget splittes opp for å søke innenfor ringen)
  • Det er et svømme-strekk. Om minst en fra laget svømmer mellom disse postene, dobles poengene på disse to postene

Bilder

Sist oppdatert 16.05.2022.

Utviklet av:
Eliksir AS