Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Poengorientering for alle

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Poengorientering, Sosialt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kart til de ulike nivåene
Tidtakerutstyr

Noe godt å spise/drikke i forbindelse med den sosiale aktiviteten i etterkant

Hensikt

En klubbaktivitet der alle konkurrerer mot hverandre, uavhengig av nivå og som avsluttes med en sosial aktivitet.

Beskrivelse

Deltakerne får hvert sitt kart med inntegnede poster på det ønskede nivået. Så mange som mulig av postene besøkes i selvvalgt rekkefølge innenfor oppgitt maksimaltid. Utøvere på N-nivå har færre poster enn utøvere på høyere nivå, men til gjengjeld er postene for utøvere på N-nivå mer verdt enn for utøvere på høyere nivå, så her kan "alle" vinne. Følgelig har utøvere på C-nivå færre poster enn utøvere på B-nivå osv.

Vel så viktig som konkurransen er det sosiale i etterkant.

Kun 14 poster skal henges ut, så arrangør har en overkommelig jobb.

Se vedlegg for ytterligere forklaring og poengberegning, samt forslag til innbydelse og PM.

Tips

Kontakt henningbratland.carlsen@orientering.no for å få tilsendt Excelark som regner ut deltakernes endelige poengsum.

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 13.11.2023.

Utviklet av:
Eliksir AS