Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Pokemon - O

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Orientering, Pokemon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Pokemon-kort ( se mal for pokemon i pdf )
Kart til hver deltaker

 

Hensikt

Øvelsen gir god trening på kartdetaljer, holde orden på antall og konsentrasjon. I tillegg vil det skape stor aktivitet og glede.

Beskrivelse

Pokemon-O

Målgruppe: Passer for alle, fra nybegynner barn ca 7 år til eldre og mer erfarende. Vanskegraden kan justeres.  

Start med å lage ganske mange Pokemonkort. (Se vedlagte eksempel for pokemon-mal figurer). Vi anbefaler å laminere pokemon-malen før man klipper opp til små pokemon- kort. 
Enten så bør man ha like mange Pokemonkort som antall deltakere, eller så kan man dele inn i grupper.

 Alle Pokemon tilhører en type/element (Normal, Fire, Water, Grass osv). En type Pokemon tilhører en kartdetalj.  Et eksempel: Water = vann, Rock = stein, Flying = koller, Dragon = grop, Phsycic = stup osv.
 
Man tegner inn på et mal-kart hvor det skal plasseres ut type pokemon-kort . Deretter plasserer man ut alle Pokemon-kortene som er angitt på kartet. (vist på side 1 og 2 i vedlagte pdf som et eksempel)
 
Alle deltakere får så et blankt kart uten postmarkeringer. Kun start-trekant er tegnet inn og markering av pokemon-området med rød strek på kartet. På baksiden av hvert kart er det skrevet en forklaring (se side 3 og 4 i pdf eksemplet). 

Målet er å finne flest mulig typer Pokemon. Man får 1 poeng for hver type pokemon.
I tilegg kan man legge til ekstra poeng, f.eks. 3 poeng for Picachu eller favorittpokemonen til treneren. 
 
Ulik vanskegrad:
På N-nivå så kan f.eks. postene være tegnet inn på kartet. De kan få i oppgave å samle inn færre pokemon. 
For C og B-nivå så kan man legge inn mer avanserte kombinasjoner.
 

Bildet på side 6 i eksempelet viser en patent på hvordan man kan legge ut Pokemons.
Bildet på side 7 viser opptelling etter at man har kommet i mål.
 

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 06.04.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS