Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Tsjekkisk stafett

Miljø:
Skog, terreng
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kart med inntegnet løypevarianter 

Hensikt

Morsom o-teknisk trening for en gruppe med utøvere på ulikt nivå

Beskrivelse

Dette er en stafett med to løpere på hvert lag. Laget kan bestå av alle kombinasjoner gutter og jenter, ungdom, rekrutt og voksne. Laget har en løper nr 1 og en løper nr 2. Løper 1 har enten kart merket “Lang 1” eller “Kort 1”, og løper 2 har kart “Lang 2” eller “Kort 2” (se kart-vedlegg). Stafetten gjennomføres ved at en løper alltid er ute på sin etappe mens den andre løperen samtidig beveger seg langs en sti eller vei til neste vekslingspunkt. I det vedlagte eksempelet gjennomføres stafetten i to deler. Første del vestover med 3 etapper per løper og andre del østover, dvs tilbake, med 3 nye etapper per løper.
Beskrivelse for vedlagt eksempel: Løper 1 starter med sin første etappe, samtidig løper løper 2 til første vekslingspunkt som ligger vestover langs skiløypa. En leder viser vei. Etter veksling, løper løper 1 videre til neste vekslingspunkt og slik fortsetter laget til begge har løpt sine 3 etapper hver. Når alle lagene har løpt sine 3 etapper, samles gruppa før ny fellesstart på de siste 3 rundene langs samme trase tilbake. Om man bommer mer enn 1-2 minutter på en post kan man fortsette slik at det ikke blir for mye venting.

Fokus på denne økta først og fremst fart og moro! Men prøv å sjekke retningen slik at du treffer rett i postene :-)

Bilder

Sist oppdatert 16.05.2022.

Utviklet av:
Eliksir AS