Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Aktivitet på flatmark

Dette er en samling av noen av de øvelsene som ligger i Norges Skiforbunds aktivitetshefte som er gitt ut via Barnas Skiklubb.
Disse øvelsene er for øvelser på flatmark

Øvelser

 1. Nappe hale (tre varianter)
  Utstyr:

  Noe å lage hale av

 2. Stiv heks
  Utstyr:

  Ingen

 3. Stafett med variasjoner
  Utstyr:

  Ingen

 4. Fuglene spiser
  Utstyr:

  Masse gjenstander (pinner, brikker osv.)

 5. Par-stafetter
  Utstyr:

  Skjerf e.l.

 6. Putte i bøtte-stafetten
  Utstyr:

  Bøtte/rockering e.l. Gjenstander å ha i bøtta (baller, ertepose e.l.)

 7. Rødt lys
  Utstyr:

  Ingen

 8. Sangleiker
  Utstyr:

  Ingen

 9. Ski-golf m/freesbee
  Utstyr:

  Frisbee Rockeringer

 10. Kanonball på ski
  Utstyr:

  Ball Avgrenset omnråde

 11. 8-tallsløype
  Utstyr:

  Noe å markere et åttetall med

 12. Hest og kjerre
  Utstyr:

  Ingen

 13. Bestekompis-stafett
  Utstyr:

  Noe å binde beina sammen med

 14. Snurr opp tau
  Utstyr:

  Tre, stolpe e.l. Tau

 15. Stafett i rundløype
  Utstyr:

  Alt man kan finne på i ei rundløype

 16. Treffe blink-aktiviteter
  Utstyr:

  Det man kan trenge til den skiskyting-aktiviteten man ønsker

 17. Blindebukk
  Utstyr:

  Blindeskjerf

 18. Ballongleken
  Utstyr:

  Ballong

 19. Ski-fotball og ski-bandy
  Utstyr:

  Fotball Innebandykøller Innebandyball Mål

 20. Rev og hare
  Utstyr:

  Ingen

Sist oppdatert 18.01.2016.

Nappe hale (tre varianter)

Miljø:
Barmark
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Noe å lage hale av

Hensikt

Oppvarming

Beskrivelse

Alle deltakerne utstyrer seg med en hale av f. eks. lagbånd.  På et gitt signal, skal alle forsøke å nappe til seg haler fra de andre. De halene deltakerne stjeler, holder de i hånda, men mister de sin egen hale, må de feste en ny bak. På signal avsluttes leken. Alle teller opp halene sine. Den som har flest, har vunnet.
1) En utøver starter uten hale. Det er bare den som ikke har hale som kan stjele en ny. Utover i leken tas det bort flere haler, men det er fortsatt kun de som ikke har hale som kan stjele en ny.
2) Alle har en hale hver. Alle skal forsøke å stjele flest mulig. Alle ekstra halene skal henges rundt halsen.
3) Alle har en hale hver. Alle skal forsøke å stjele flest mulig. Alle ekstra halene festes bak i buksa

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen kan fungere for de med  best syn. Utøver må bare prøve seg fram. Viktig med sterke kontrastfarger  på ”halene”.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Blind:
Øvelsen er ikke egnet

Bevegelseshemmet  sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

1) Halene som stjeles kan også henges i rundt halsen. 2) Alle halene festes bak i buksa. Det betyr at det kan stjeles flere haler fra en og samme person. 3) Et bestemt antall deltakere starter uten hale. I den varianten av "nappe hale", skal de som har hale forsvare den, mens de som starter uten hale, skal forsøke å stjele en. Det betyr at ingen starter uten hale.

Stiv heks

Miljø:
Barmark
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Oppvarming

Beskrivelse

En deltaker er heks.  De som blir berørt av heksa, må stå stille med bena fra hverandre. Man blir fri ved at en annen deltaker kryper mellom bena dine. Gjerne flere hekser dersom det passer.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Egner seg for de med best syn.
Viktig med jevnt underlag.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Er det ikke mulig å befri ved å krype mellom beina,
så fin andre måter å befri på.

Viktig med jevnt underlag.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Stafett med variasjoner

Miljø:
Barmark, Ski
Nøkkelord:
Teknikk
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Skiteknikk

Beskrivelse

Avgrens et område og lag en 60-70 meter lang etappe. Bestem etappens lengde etter deltagernes alder og nivå. Viktig at alle er i aktivitet mer eller mindre samtidig, slik at det blir lite venting. Ha heller flere lag med færre per lag. Gi ulike oppgaver på hver etappe. Alle på laget bør gjennom alle etappene en gang hver.
Alternative etappeoppgaver:
- med staver
- uten staver
- dobbeldans
- enkeldans
- en ski og en stav
- som over, bare motsatt bein og stav
- en ski og to staver
- motsatt ski og to staver

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Stafett er gøy – god organisering er uhyre viktig!

 • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære.
 • Området bør være flatt.
 • Gå gjennom løypa før treningen starter.
 • Gode markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
 • Utøvere med synshemming har generelt dårligere balanse enn seende
 • Vær oppmerksom på at øvelsen er mer krevende på rulleski – høy fart gir større sjanse for skade.
 • Krever god ledsaging.

Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsene må gjennomføres med pigging i langrennskjelke eller rullestol. 
Pass på at økta ikke blir for hard for utøver, som kun kan bruke armene.

Bevegelseshemmet stående:
For enkelte utøvere vil øvelsen være utfordrende, særlig på rulleski, i forhold til dårlig balanse.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Fuglene spiser

Miljø:
Barmark, Gymsal, Ski
Nøkkelord:
Utholdenhet, Hurtighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Masse gjenstander (pinner, brikker osv.)

Hensikt

Utholdenhet ved lek

Beskrivelse

Del opp gruppa i like store lag. Hvert lag har sitt område.
På tid (2-3 min) skal lagene hente gjenstander fra en base. Det er ikke lov å ta med mer enn en gjenstand per person per gang man henter. Når tiden er ute teller man hvem som har flest gjenstander.

Etterpå legger man likt antall gjenstander i hvert av lagenes område. På tid (2-3 min) skal lagene stjele gjenstander av hverandre med samme regler. Ikke lov å hindre hverandre. Når tiden er ute, ser man hvor mange gjenstander hvert lag har.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen egner seg for de med best syn.
Ville fungere bedre dersom alle løper i par.
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet  sittende:
Fordel med jevnt underlag.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Hindringer f. eks at man må hinke, bære hverandre osv. Bare lov til å bruke en bevegelsesmåte per gang (bare lov til å løpe en gang, neste gang må man hinke osv.)

Par-stafetter

Miljø:
Ski
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skjerf e.l.

Hensikt

Samhandling og skiteknikk

Beskrivelse

To og to sammen i par. Avgrens et område med startstrek og snu/vendestrek. Parene skal bevege seg så raskt mulig fra startstreken, til vendestreken og tilbake. De skal selv finne ut hvordan de skal løse oppgavene de får.
Oppgaver:
- fire ski, ingen staver
- to ski, ingen staver
- tre skiver, ingen staver
- tre ski, ingen staver
- en sitter på huk, den andre dytter bak
- den ene er blind, den andre dytter bak
- den ene går baklengs, den andre forlengs
- begge går baklengs, holder hverandre i hendene
Bind sammen føttene med et skjerf. Beveg dere:
- framover
- bakover
- sidelengs
 

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krevende øvelse, utøver må prøve seg fram.  Husk god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Utøver kan ha utforringer med noen øvelser, f.eks to ski,  ingen staver . Viktig å tenke på at utøver alltid må ha to ski på piggekjelken, og minimum en stav for å komme seg fram. F.eks kan det løses ved at partneren sitter på fanget til utøveren i piggekjelken, men da må de ha minimum en stav for å komme seg fram. Eller at partneren står på en ski, og skyver piggekjelken framover.

Bevegelseshemmet stående:
Dersom utøver har utfordringer med å gjennomføre øvelsen, pga sin funksjonsnedsettelse, kan utøver enten bruke en ski, evt en stav mer enn det som oppgaven sier.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Putte i bøtte-stafetten

Miljø:
Barmark, Ski
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Bøtte/rockering e.l. Gjenstander å ha i bøtta (baller, ertepose e.l.)

Hensikt

Stafett, teknikk

Beskrivelse

Avgrens et område med startstrek og et strekke på ønsket avstand. På strekket settes det opp to bøtter e.l.,  En halvveis på strekket og en ved enden av strekket.  I den nærmeste bøtta skal det ligge like mange gjenstander som deltagere på laget.
Stafetten går ut på at den første løper/skøyter osv fram til den nærmeste bøtta, tar med seg en gjenstand og legger i den bøtta lengst fra, før man kommer tilbake og veksler. Når alle gjenstandene er flyttet til bøtte 2, skal alle gjenstandene tilbake i bøtte 1 på samme måte. Den som har flyttet alle gjenstandene tilbake til bøtte 1, har vunnet.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt -blind:
Stafett er gøy – god organisering er uhyre viktig!

 • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære.
 • Gå gjennom løypa før treningen starter.
 • Gode markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
 • Krever god ledsaging.

For svaksynte er det viktig med kontrastfarger på utstyret.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Rødt lys

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Oppvarming

Beskrivelse

Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand. En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken. Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys". Den som klarer det, blir ny politikonstabel.

Variasjon:
Isteden for en leder, kan man bruke musikk. Når musikken stanses, skal deltagerne fryse i den posisjonen de har.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Krever god ledsagning for de med dårligst syn.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Blind:
Øvelsen kan brukes dersom man bruker musikken til å styre når det blir rødt lys. Uten musikk må evt. den som er politi rope ut når han/hun snur seg.

Bevegelseshemmet  sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sangleiker

Miljø:
Ski
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Oppvarming

Beskrivelse

Sangleiker er sosialt og fine til å lære inn grunnleggende skiteknikker for de minste. De kan også brukes som oppvarmingsøvelser. Med enkle justeringer, fungerer de bra på ski. Prøv dere fram. Spør barna hvilke øvelser de ønsker å prøve ut.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt – blind:
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Viktig å huske på at utøver er avhengig av hardt underlag for godt stavfeste.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Ski-golf m/freesbee

Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Frisbee Rockeringer

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Lag en rundløype og heng rockeringer opp i trærne (om det er mulig). Bruk freesbee som golfutstyr. Alle har med seg en freesbee. Denne skal sendes rundt løypa, mens en går på ski etter. Når en kommer til en rockering, må en "putte" i rockeringene før en kan gå videre. Det er om å gjøre å bruke så få kast som mulig rundt løypa.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Vil kunne klare øvelsen, med aktiv hjelp av ledsager som ”lydfyr”.
Bruk kontrastfarge på rockeringene.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Utfordrende øvelse, men mange vil kunne klare øvelsen, med aktiv hjelp av ledsager som ”lydfyr”.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Kan trenger hjelp til å få tak i frisbeen dersom den kommer utenom løypa.
Utøver med høy skade kan ha en utfordring med å kaste langt. Ha gjerne en egen blink med kortere avstand. Husk hardt underlag for godt stavfeste.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større nedsatt funksjon i arm eller halvsidig/ensidig lammelser, kan ha en utfordring i forhold til kasting av frisbeen.
Utøvere som ikke klarer å kaste så lang pga funksjonsnivået sitt, kan få et bestemt antall kast i fratrekk på totalen.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Kanonball på ski

Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Koordinasjon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ball Avgrenset omnråde

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Spill vanlig kanonball
Spill dansk kanonball (se generelle øvelser alle idretter)
Ballsisten (se ski generell)

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen egner seg for de med best syn.
Bruk kontrastfarge på ballen, gjerne stor ball, f.eks terapiball – da blir det lavere hastighet, og lettere for utøver å følge med. Ball med lyd er også fint å bruke.
Viktig at ledsager på forhånd går gjennom det markerte området med utøver.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Bruk softball, gjerne med stor størrelse, da blir hastigheten på spillet dempet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større nedsatt funksjon i arm, halvsidig/ensidig lammelser kan ha utfordringer i forhold til raske bevegelser.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

8-tallsløype

Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Utholdenhet, Hurtighet, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Noe å markere et åttetall med

Hensikt

Skiteknikk Hurtighet Utholdenhet

Beskrivelse

Marker to sirkler, slik at de blir et åttetall. Lag gjerne to åttetall-spor og gjennomfør stafetter. Viktig at åttetallene er store nok, slik at en får fart på skiene. Marker løypene med opptråkket spor, granbar, markører, staur o.l.

Alternative aktiviteteter i åttetallssporet:
 

 • kjør som vanlig rundløype med skøyting (en og en)
 • flere i løypa samtidig (jobbe i strøm)
 • forfølgelsesritt to og to (starter i hver sin ende)
 • forfølgelsesritt (mange i løypa, viktig med bredt spor)
 • intervall på tid, f eks dele gruppa i to hvor den ene gruppa jobber i 1 min, mens den andre har pause. Etter 1 min bytter gruppene

 Løypa kan gjennomføres med og uten staver

Ulike stafett-varianter:
 

 • stafett i en løype (flere i løypa samtidig)
 • stafett i to løyper (en og en i sporet)
 • stafett i to løyper (flere i løypa samtidig)
 • stafetter med staver
 • stafetter uten staver
 • baklengs-stafetter

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Rundløype, konkurranser og stafett er gøy – god organisering er uhyre viktig!

 • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære.
 • Sammen med ledsager gå gjennom løypa før treningen starter.
 • God markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
 • Krever god ledsaging.

Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Fordel med stort  8-tall, slik at det blir litt lengde på langsidene, slik at  utøver kan få opp litt fart.  Å sitte og ”kave” i svinger er kjedelig og demotiverende.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

  

Hest og kjerre

Grener:
Alpint, Freestyle, Hopp, Kombinert, Langrenn, Telemark
Miljø:
Barmark, Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Styrke, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Fremme god skiteknikk, trene styrke

Beskrivelse

To og to sammen. En foran og en bak. Den bak henger i stavene e.l. til den foran. Den foran skal dra den andre rundt ei løype.
Lag rundløyper som hesten og kjerra skal igjennom. Kan også utføres i ulike stafetter.

Fungerer like bra i klassisk som i skøyting

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Kan med fordel gjennomføres på slette i starten.
Bruk gjerne tau rundt livet på den utøver skal holde i.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Bruk gjerne tau eller liknende rundt magen
Kan med fordel gjennomføres på slette i starten.
Bør ha underlag som er hardt nok til å få feste for stavene.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.
Utøver medstørre funksjonsnedsettelser i bein eller  halvsidig/ensidig lammelser, vil kanskje ha en utfordring med å dra en annen utøver.
Viktig at utøver prøver seg fram.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Bestekompis-stafett

Grener:
Langrenn, Telemark
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Noe å binde beina sammen med

Hensikt

Balanse, skiteknikk

Beskrivelse

To og to går sammen. Alle tar av seg den ene skia. Parene binder sammen de beina med ski på. Da er det viktig at de ikke tar av seg samme ski. Altså må parene ta av seg ski på henholdsvis høyre og venstre fot. Parene skal bevege seg sammen ved å sparke i fra med den frie foten, sparkstøttings teknikk.
Tilpass stafett-etappen til barnas alder og ferdighet. Øvelsen kan også gjøres enkeltvis ved at parene prøver seg fram og trener på samspillet.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt – blind:
Stafett er gøy – god organisering er uhyre viktig!

 • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære.
 • Gode markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
 • Gå gjennom løypa før treningen starter.
 • Krever god ledsaging.

Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
For utøvere med større funksjonsnedsettelser i bein eller  halvsidig/ensidig lammelser, kan deler av øvelsen være utfordrende.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Snurr opp tau

Grener:
Alpint, Freestyle, Hopp, Kombinert, Langrenn, Telemark
Miljø:
Barmark, Ski
Nøkkelord:
Teknikk
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tre, stolpe e.l. Tau

Hensikt

Skiteknikk

Beskrivelse

En trenger lange tau som man snurrer rundt et tre, en stolpe eller lignende. Har en to trær og to tau, kan man kjøre "snurr opp tauet-stafetten". Viktig med stor plass rundt treet. Når en snurrer opp tauet kan en få stor fart. Stafetten kan gjennomføres enkeltvis eller i par. Man snurrer tauet inn og veksler med par nr 2 som snurrer tauet ut igjen osv.
Gjenta 2-6 ganger, alt ettersom hva lengden på tauet er.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
For utøvere med større funksjonsnedsettelser i arm, kan øvelsen være utfordrende.
Bør utføres individuelt.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Stafett i rundløype

Miljø:
Barmark, Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Utholdenhet, Skiferdighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Alt man kan finne på i ei rundløype

Hensikt

Skileik Aerob kapasitet Skiferdighet i høy fart

Beskrivelse

Lag ei rundløype med ulike oppgaver underveis. Lengden på løypa må tilpasses deltagernes alder og ferdigheter. 
Eksempler på oppgaver i løypa:
- slalåm mellom kjegler
- svingløype i åttetall
- staking
- bøtte og ball-putting
- skiskyting (snøball i rockering)
- gå baklengs-etappe
- bevege seg under portal/staur-etappe

En stafett kan gjennomføres på ulike måter:
- 2-manns / 3-manns
- 2 runder før veksling
- forfølgelsesritt
- gå løypa i blinde med ledsager

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Øvelser med kasting – en person må lage lyd på bøtta, eller ved det punktet hvor gjenstanden skal treffe i, slik at utøver vet hvor det skal kastes.
Øvelser med mye retningsforandring – avhengig av god ledsaging
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
På beinøvelsene må utøver bare rulle i rullestolen/skli på langrennskjelken

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Blindebukk

Grener:
Kombinert, Langrenn
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Balanse, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Blindeskjerf

Hensikt

Balanse, skiteknikk

Beskrivelse

Gå sammen to og to. En har bind for øynene, den andre er ledsager. Bytt på underveis. Beveg dere rundt i terrenget, i sporet og/eller utenfor. Prøv dere frem med ulike teknikker. Ledsager gir kun korte beskjeder eller lyder i forhold til hvor den "blinde" skal gå. I starten kan en holde hverandre i hendene. Etterhvert bør den "blinde" bevege seg rundt på egenhånd og kun forholde seg til lyden.

Man kan lede med kroppskontakt eller bare med kommandoene "høyre", "venstre" og "stopp". Unngå kollisjon!

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Ikke egnet for sittende

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Ballongleken

Grener:
Kombinert, Langrenn, Telemark
Miljø:
Barmark, Gymsal, Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ballong

Hensikt

Oppvarming og lek

Beskrivelse

Alle få festet en ballong til ankelen. Leken går ut på at man smeller andres ballonger ved å tråkke på dem. Vinneren er den som står igjen med ballongen i live.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen egner seg for de med best syn.
Husk kontrastfarge på ballongene.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Ballongen festes til langrennskjelken. Utøver bruker staver til å sprekke andres ballong.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større nedsatt funksjon i beina eller halvsidig/ensidig lammelser, kan ha utfordringer i forhold til raske bevegelser.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Ski-fotball og ski-bandy

Grener:
Kombinert, Langrenn, Telemark
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Fotball Innebandykøller Innebandyball Mål

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Alle ski-ballspill bør gjennomføres med få på hvert lag og uten staver. Lag enkle regler. Ski-fotball kan med fordel gjennomføres med en ski, slik at den andre foten er fri til å sparke med. Ski-bandy kan gjennomføres med begge skiene på. Bruk innebandykøller.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Utøver med best syn vil kunne klare øvelsen.
Bruk kontrastfarge på ballen, gjerne stor ball, f.eks terapiball – da blir det lavere hastighet, og lettere for utøver å følge med. Ball med lyd er også fint å bruke.
Viktig med jevnt underlag og god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Rev og hare

Grener:
Alpint, Freestyle, Hopp, Kombinert, Langrenn, Telemark
Miljø:
Barmark, Gymsal, Ski, Skolegård
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ingen

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Marker et bredt område slik at alle har hvert sitt spor, og marker 15-20 meter frem til en mållinje To plukkes ut til å være rever, resten er harer. Harene starter på startlinjen, revene 8-10 meter bak. På signal skal revene ta igjen harene før de når fram til mållinjen. De som blir tatt, blir rever

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med jevnt underlag
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Må selvsagt bruke rullestol og utføre øvelsen med å kjøre rullestolen med armene i gymsal. Ute brukes staver.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Utviklet av:
Eliksir AS