Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Skileik - tilrettelegging

Øvelser

 1. Lage små hoppbakker
  Utstyr:

  Snøskuffe og spade.

 2. Valg av terreng for skileik
  Utstyr:

  Eventuelt kartgrunnlag eller annet tegnegrunnlag hvor en kan skissere inn ulike aktiviteter.

 3. Bygge kuler og staup
  Utstyr:

  Spader og snøskuffer.

Sist oppdatert 01.01.2011.

Lage små hoppbakker

Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Koordinasjon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Snøskuffe og spade.

Hensikt

Innføring i å lage små klassiske hoppbakker for å skape gode aktivitetsmiljøer f.eks. i et skileikanlegg.

Beskrivelse

Her er noen viktige huskeregler for deg som skal lage hoppbakke i snø.

- Jevn slak overgang fra tilløp til hopp (1).
- Hoppet bør være flatt og 2-3 meter langt (2).
- Bakken bør ha kul og overgang i slake kurver (3 og 4).
- Unnarennet lages enklest ved å flytte snø nedenifra og oppover.
- Liten landingsvinkel gjør det trygt å falle (5).
- Lag hoppbakken så bred at flere kan hoppe samtidig og lag gjerne flere hoppbakker i ulik størrelse

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Tips om tilrettelegging av hoppbakker finner du her.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.
 
Bevegelseshemmet stående:
Øvelsen er godt egnet for mange, men for utøvere med større funksjonsnedsettelser i bein eller  halvsidig/ensidig lammelser, kan øvelsen være utfordrende.
Tips om tilrettelegging av hoppbakker finner du her.
 
Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her. 
 
Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Marker hoppkanten med norske flagg eller granbar. unnarennet kan også markeres med granbar .

Valg av terreng for skileik

Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Eventuelt kartgrunnlag eller annet tegnegrunnlag hvor en kan skissere inn ulike aktiviteter.

Hensikt

Skileikanlegg er arenaer for allsidig skiaktivitet i nærmiljø, i forbindelse med eksisterende skianlegg eller ved utfartsteder. Lett tilgjengelighet kombinert med varierte og spennende utfordringer vil bidra til stor aktivitet, som er grunnlaget for skiteknisk utvikling og varig interesse for skisport.

Beskrivelse

- Velg et terreng hvor man kan stoppe på en flate eller i et svakt hellende motbakke.
- Velg et terreng hvor det er mulig å variere i antall aktiviteter, fart og helningsgrad.
- Legg aktivitetene så tett sammen som mulig.
- Legg aktivitetene så tett sammen som mulig uten at farlige situasjoner oppstår.
- Velg naturlige "oppganger" til toppen av aktiviteene.
- Finn et terreng som har litt bredde i seg, da er detá praktisk mulig å tilrettelegge mange aktiviteter ved siden av hverandre.á

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt- blind:
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er bedre egnet for utøvere med  lav skade, enn de med høy skade.
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Bevegelseshemmet stående:
For utøvere med større funksjonsnedsettelser i bein eller  halvsidig/ensidig lammelser, kan øvelsen være utfordrende.
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

For å skape størst mulig aktivitet bør avstanden fra topp til bunn være relativ kort, da er det lett for barna å gå raskt til toppen igjen.

Bygge kuler og staup

Miljø:
Ski
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Spader og snøskuffer.

Hensikt

Balanse - øke grunnleggende skiferdigheter.

Beskrivelse

- Finn egnet terreng med helningsgrad 10 - 15 grader.
- Mål avstanden fra kul til kul til 2,5 - 4 skilengder. Avstandene må være slik at det blir en jevn overgang fra kul til kul
- 5 - 8 kuler etter hverandre er bra.
- Bredden på kulene kan gjerne være 2 - 3 meter så flere kan kjøre sammen.
- Kulene avrundes, det samme gjelder staupene.
- Høyde mellom staup og kul bør være fra 0,5 - 1 meter.
- Bygg gjerne flere kuleløyper, jo brattere - jo vanskeligere.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt- blind:
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelser i skileikanlegg er bedre egnet for utøvere med  lav skade, enn de med høy skade.
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Bevegelseshemmet stående:
For utøvere med større funksjonsnedsettelser i bein eller  halvsidig/ensidig lammelser, kan øvelser i skileik  være utfordrende.
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Slakere terreng er å foretrekke fremfor brattere enn anbefalt.

Utviklet av:
Eliksir AS