Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Balanse på barmark

Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skogsområde eller lignende.

Hensikt

Fokus på stabilisering av kne- og ankelledd

Beskrivelse

Gå/hoppe/løpe på steiner, trær og andre naturelementer.
Fokus på å lande riktig (kne over tå) og finne en god balanse i landingsøyeblikket (lavt tyngdepunkt).

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Ikke spesielt godt egnet, men utøvere med best syn kan ved god ledsaging klare noen av øvelsene.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er Ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er Ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med funksjonsnedsettelse i bein og halvsidig lammelse  kan ha utfordring med å gjennomføre øvelsen. Viktig at utøver prøver.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Bilder

Sist oppdatert 18.06.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS