Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Bli kjent

Grener:
Langrenn
Miljø:
Gymsal
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Teppebrikker - inne i gymsal/idrettshall

Hensikt

Startaktivitet/oppvarming

Beskrivelse

Brikke under en fot eller begge . Gå rundt å hilse på, si f. eks navnet ditt, hvor du bor, hvor gammel du er etc.

Viktig at de glir på brikkene, prøv å unngå å "gå" av brikkene.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.
Viktig med god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 14.09.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS