Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Chinesedownhill 2

Grener:
Langrenn, Telemark
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Koordinasjon, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Vanlig skiutstyr. Start og mål må avmerkes på en eller annen måte.

Hensikt

Utfortrening; tøffhet, balanse, koordinasjon

Beskrivelse

Marker et område som start og mål.
Alle starter likt, og førstemann i mål vinner.
Alder, utstyr og barnas ferdigheter er avgjørende for hvordan dere legger opp aktiviteten, hvilket terreng dere velger o.s.v. 
For at alle skal kunne starte samtidig, bør området være bredt nok til dette.
Er dere for mange til å ha fellesstart, del inn i grupper.
Aktiviteten kan gjennomføres med og uten staver.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt – blind:
Fellestarter er gøy – god organisering er uhyre viktig!

  • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære. Gjerne med gode skispor.
  • For at utøver skal ha en følelse av reel konkurranse, bør vedkommende starte litt før, eller noen meter før de andre.
  • Gå gjennom løypa før treningen starter.
  • Gode markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
  • Krever god ledsaging.

Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:

  • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære. Viktig med faste skispor og feste for stavtak.
  • For at utøver skal ha en følelse av reel konkurranse, bør vedkommende starte litt før, eller noen meter før de andre.
  • Øvelsen er bedre egnet for utøvere med lav skade, enn de med høy skade.

Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Bevegelseshemmet stående:
Avhengig av funksjonsnedsettelsen, må noe ha tilrettelegging, se info sittende.
Tips om tilrettelegging av skileikanlegg finner du her.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

ikke bruk staver hvis det er små barn eller lite område, da kan det fort oppstå skade

Last ned videoklipp

Sist oppdatert 19.11.2019.

Utviklet av:
Eliksir AS