Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Skøyteteknikk

Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Teknikk
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skiutstyr, fri teknikk

Beskrivelse

Grunnleggende prinsipper i friteknikk

Finn en god grunnposisjon.
Høy lett hofte med fall framover.
Godt utgangspunkt for et godt skyv.
Lite krevende posisjon å være i.
God transport av blod til og fra musklene.

Ikke knekke i hofta.
Dårlig utgangspunkt for et effektivt skyv.

Stabilitet vs ikke stabilitet.
Mindre fokus på stabilitet.
Helheten blir bedre dersom man blir frigjort i bevegelsene.
(Låsing av hofta gir korte skyv og mindre effekt.)
Rotasjon i skuldre og hofte uten å "bikke".
Skuldre og hofte 90 grader på skia.

Holde grunnposisjon i hele syklusen.
Alltid bevegelse.
Ingen stopp i bevegelsene (flyt og rytme).
"Hjul som ruller".

Jevnt skyv som avsluttes gjennom tåballen.
Skyvet avsluttes gjennom tåballen og skyvfoten strekkes.
Slapper av i musklene og får god blodgjennomstrømning.

Se videoklipp:

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/teknikkmotorikk/video/langrenn/page6213.html

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med gode verbale forklaringer, kombinert med baning av bevegelsen.
Samme teknikk innføring som funksjonsfriske.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende :
Skøyteteknikk er ikke mulig å gjennomføre for sittende
 
Bevegelseshemmet stående:
I utgangspkt samme teknikk som funksjonsfriske. Det vil selvsagt være tilpassninger ut fra den enkeltes funksjonsnivå.
Utøver må bare prøve seg fram.
 
Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.
 
Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Video: Langrennsteknikk demo

Last ned videoklipp

Sist oppdatert 24.06.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS