Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Snipp og snapp

Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Hurtighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Vanlig skiutstyr markører

Hensikt

Hurtighetstrening, teknisk krevende

Beskrivelse

Begge lag ligger nede på to linjer, Avstand mellom lagene (linjene) er 1-2 meter.
Ved signal "Snipp!" skal lag 1 innhente lag 2.
Ved signal "Snapp!" skal lag 2 innhente lag 1.

Varier utgangsposisjon:
- stående med ryggen mot hverandre
- stående med aniktet mot hverandre
- på kne
- på rumpa
- på rygg

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Utøver med best syn vil kunne klare øvelsen.
Kan være lurt at utøver er i kanten av området øvelsen gjennomføres på. Blir da litt mindre å forholde seg til.
Juster avstanden til ”parutøveren”  alt etter ferdigheten til utøver.
Lurt med to ledsagere, en på hver side, som gir lyd ettersom det er retning snipp eller retning snapp.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Kan være lurt at utøver er i kanten av området øvelsen gjennomføres på, slik at det er minst mulig fare for å krasje med de andre utøverne.
Det er heller ikke enkelt å snu kjelken raskt. Kan da være en fordel å ha en person som kan hjelpe utøver med det.
Juster avstanden til ”parutøveren”  alt etter ferdigheten til utøver. Et tips er at partneren kan sitte/ligge nede på snøen, så blir reaksjonstiden lengre.

Bevegelseshemmet stående:
Juster avstanden til ”parutøveren”  alt etter ferdigheten til utøver.
Et tips er at partneren kan sitte/ligge nede på snøen, så blir reaksjonstiden lengre.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Last ned videoklipp

Sist oppdatert 24.06.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS