Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Snurrestafett

Grener:
Langrenn
Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Utholdenhet, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler, pinner, et tre, en bøtte e.l som man skal løpe rundt

Hensikt

Utvikle evnen til høy intensitet over tid. I tillegg utvikles evnen til romorientering.

Beskrivelse

Løp og snurr 6 runder rundt pinnen ( evt et tre eller en kjegle). Spring tilbake og veksle med neste person på laget. 3 - 4 ganger for hver deltaker.

Varier på antall utøvere på hvert lag, antall ganger og distansen alt etter hvor gamle de er.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med jevnt underlag
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 15.03.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS