Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Øvelser for orientering

Gren

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Foto-orientering, rundløype
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Foto-orientering, stjerne
Nybegynner Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Gymsalstafett
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Hesteveddeløp
Alle Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Historisk-O
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Historisk-O på gammelt kart
Viderekommen Ungdom Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Jeriko
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Skog, terreng

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Jungeljakt i gymsal
Nybegynner Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karthusk
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnlabyrint
Litt øvet Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnlek 1
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnlek 2
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnlek 3
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnrunde
Nybegynner Barn Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegns-Bingo
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Gymsal
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnstafett
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Karttegnstafett med foto
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kjegle-løype
Nybegynner Barn Ikke tilrettelagt Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kjegle-orientering
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Klypeløp
Alle Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS