Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Øvelser for orientering

Gren

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Kompasskurs
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kompassmoro
Nybegynner Barn Ikke tilrettelagt Barmark
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kompasstrening
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kortstokk-o
Alle Alle Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kortstokk-stafett
Alle Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Gymsal
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Labyrint - orientering
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Landskapsbygging
Nybegynner Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Ledelinje-O
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

lengste-pinnen
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Linje-orientering
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Magic Square
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Gymsal
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Målestokkmagi
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Memorere veivalg
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Gymsal
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Micro-orientering
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Ministafett
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Minuttorientering
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Mønsteret
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Mor-O
Viderekommen Ungdom Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Myrfotball
Alle Barn
Ungdom
Bev.h. stående
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Skog, terreng

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Oppvarmingsøvelser
Alle Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS