Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Fryser'n

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Et langt tau, blindeskjerf til alle.

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

Del i to like store grupper. La de starte på hver sin kortside. Hver av deltakerne må finne seg sin egen lyd som må være monoton og skarp. Hensikten  med øvelsen er å komme seg fra den ene siden til den andre uten å komme bort i noen andre. Hele øvelsen foregår med bind for øynene. Ved berøring av annen deltaker, uansett side, må deltakeren fryse bevegelsen helt til en annen person berører vedkommende. Kortside-tauene er friopmråder.

Variasjon:
- De som kommer bort i hverandre må gå på tvers av den retningen  alle andre går. (Fra langside til langside)
- Bruke prikksystem istedenfor å "fryse" ved berøring. En prikk per berøring. Bestemann etter f.eks. fem omganger vinner.
- Avansert form for hauk og due hvor alle lager lyd istedenfor å se.   

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med jevnt underlag.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Øvelsesbeskrivelsen er bare et forslag til hva som er mulig å gjøre. Vanskeligehtsgraden bestemmes etter hvor trang passasjen er og hvor mange som deltar i øvelsen.

Bilder

Sist oppdatert 07.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS