Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Fuglene spiser

Miljø:
Barmark, Gymsal, Ski
Nøkkelord:
Utholdenhet, Hurtighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Masse gjenstander (pinner, brikker osv.)

Hensikt

Utholdenhet ved lek

Beskrivelse

Del opp gruppa i like store lag. Hvert lag har sitt område.
På tid (2-3 min) skal lagene hente gjenstander fra en base. Det er ikke lov å ta med mer enn en gjenstand per person per gang man henter. Når tiden er ute teller man hvem som har flest gjenstander.

Etterpå legger man likt antall gjenstander i hvert av lagenes område. På tid (2-3 min) skal lagene stjele gjenstander av hverandre med samme regler. Ikke lov å hindre hverandre. Når tiden er ute, ser man hvor mange gjenstander hvert lag har.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen egner seg for de med best syn.
Ville fungere bedre dersom alle løper i par.
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet  sittende:
Fordel med jevnt underlag.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Hindringer f. eks at man må hinke, bære hverandre osv. Bare lov til å bruke en bevegelsesmåte per gang (bare lov til å løpe en gang, neste gang må man hinke osv.)

Sist oppdatert 23.03.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS