Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Gå etter lyd

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Synshemning
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Blindeskjerf

Hensikt

God kommunikasjon, skjerpe hørsel, konsentrasjon

Beskrivelse

To og to sammen på hver sin side av et område. Den ene skal lage en bestemt lyd som den blinde skal gå etter.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Kan ikke være ledsager for andre, men kan bli ledsaget selv.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen må gjennomføres på jevnt underlag.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Moro med dyrelyder

Sist oppdatert 04.12.2012.

Utviklet av:
Eliksir AS