Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Gå i hoppetau

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tau Evt bokser

Hensikt

Koordinasjon og balanse

Beskrivelse

Hold et hoppetau i hver ende i hver hånd. Stå på midten av hvert hoppetau slik at man kan holde benet sitt oppe ved å dra i tauet. Gå framover ved å løfte benet framover med tauet. Stå alltid på tauet.

Variasjon:
- Fest tauet til en boks man kan stå på. På den måten utfordres balansen ytterligere.
- Gå i trapper

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krever ingen ekstra tilrettelegging, men god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 03.12.2012.

Utviklet av:
Eliksir AS