Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Hmmmmm

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

X antall blindeskjerf

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

Personen uten blindeskjerf går baklengs og "hmmmmmm'er" som en bie. Utøveren med blindeskjerf prøver å følge etter. Mennesket har vanskelig for p oppfatte lyd rett forfra eller bakfra, derfor vrir vi hodet for å få lyden fra siden. Samtidig er det mer naturlig å gå forover enn sidelengs. Hvordan utøverne løser oppgaven kan derfor være forskjellig. Noen vil gå sidelengs, for da er det lettere å høre, andre vil gå rett på. De som går rett på, vil justere kursen sin oftere enn de som går sidelengs.

Variasjoner:
- Lederen kan bytte plass med en annen leder.
- Mister en person sin leder må en finne seg en ny. Når en finner seg en ny leder, må den som mistet lederen sin finne seg en ny leder.
- Gjette hvilken leder en har til slutt.
  

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Øvelsen bør gjennomføres med ledsager. Bør være jevnt underlag.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 03.12.2012.

Utviklet av:
Eliksir AS