Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Hoppe tau

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon, Spenst
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tau

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

- Svinge tauet forover og bakover
- Hinke på høyre og venstre fot
- Dobbelthopp
- Svinge tauer forover og bakover med armene i kryss
 - Dobbeltsving (to sving på tauet i samme hopp)

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Øvelsen krever god ledsaging, særlig for de som er blinde.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med nedsatt funksjon i armene, kan ha utfordringer i forhold til å svinge tauet, mens utøver med nedsatt funksjon i bein kan ha utfordring i forhold til hinking.
Utøver gjør da den/de øvelsen(e) han/hun behersker, selv om de andre utfører en annen øvelse.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 31.08.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS