Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

GOBBS - Grep full sving

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Gobbs, Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle

Hensikt

Lære å holde køllen på riktig måte er nødvendig for å kunne slå gode golfslag. Måten du holder køllen på, påvirker måten du står på og måten du slår på og derved hvordan ballbanen blir.

Beskrivelse

Legg køllen i venstre (høyrehendte) hånd slik at den hviler mest på fingrene. Plasser tommelen litt på høyre side av grepet og slik at du ser 2-3 knoker. Legg høyre hånd over venstre hånds tommelfinger. Venstre hånds tommelfinger skal forsvinne bak livslinjen i høyre hånd. Husk at dette blir motsatt for den som spiller fra venstre.

Hvor hardt skal man holde i køllen?
Man bør legge seg på 4-6 på en skala fra 1 til 10 der 1 er løsest og 10 er hardest. Grepet skal være så fast at du kan holde det konstant gjennom hele svingen.

Tilpasning for funksjonshemmede

Avhengig av funksjonshemning vil enkelte ha behov for tilpasning av grep. Dette må gjøres i samspill mellom spiller og trener. 

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Tips

GOBBS er bokstavene som hjelper deg å huske grunnleggende teknikk. 1. Grep - Er grepet ditt godt nok? 2. Oppstilling - Er oppstillingen din god nok? 3. Balanse - Er balansen din god nok? 4. Ballposisjon - Har du riktig ballplassering? 5. Sikte - Kan du sikte godt nok?

Bilder

Sist oppdatert 29.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS