Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

GOBBS - Grep full sving

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Gobbs, Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle

Hensikt

Lære å holde køllen på riktig måte er nødvendig for å kunne slå gode golfslag. Måten du holder køllen på, påvirker måten du står på og måten du slår på og derved hvordan ballbanen blir.

Beskrivelse

Legg køllen i venstre (høyrehendte) hånd slik at den hviler mest på fingrene. Plasser tommelen litt på høyre side av grepet og slik at du ser 2-3 knoker. Legg høyre hånd over venstre hånds tommelfinger. Venstre hånds tommelfinger skal forsvinne bak livslinjen i høyre hånd. Husk at dette blir motsatt for den som spiller fra venstre.

Hvor hardt skal man holde i køllen?
Man bør legge seg på 4-6 på en skala fra 1 til 10 der 1 er løsest og 10 er hardest. Grepet skal være så fast at du kan holde det konstant gjennom hele svingen.

Tips

GOBBS er bokstavene som hjelper deg å huske grunnleggende teknikk. 1. Grep - Er grepet ditt godt nok? 2. Oppstilling - Er oppstillingen din god nok? 3. Balanse - Er balansen din god nok? 4. Ballposisjon - Har du riktig ballplassering? 5. Sikte - Kan du sikte godt nok?

Bilder

Sist oppdatert 26.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS