Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Peg bak ballen

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Sving, Chip, Pitch
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kølle, baller, peg

Hensikt

Lære å slå ned på ballen.

Beskrivelse

Plasser en peg bak ballen. Når spilleren slår, skal køllen treffe ballen uten å være bort i peggen. Dette skal bidra til at spilleren slår ned på ballen.

Øvelsen kan brukes ved så vel sving- som chip- og pitchtrening.

Bilder

Sist oppdatert 02.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS