Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Gymsalstafett

Miljø:
Gymsal
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Landskapet bygges av:

 • 3 benker
 • 2 matter
 • 2 rokkeringer
 • 12 kjegler
 • 9 postmarkeringer, feks o-skjermer som legges på posten

Kart - 6 ulilke løyper (A-F). Print feks 4 kart av hver løype.

Hvis klyper brukes til kontroll: 44 røde og 28 gule til 4 deltakere/kart av hver løype.

Hensikt

Stafett som gir fart og moro. Utvikle kartforståelse og kartlesingsevne.

Beskrivelse

 1. Print kartene som ligger som vedlegg. Det er 6 ulike løyper. 
  Anbefalt organisering:
 • Hvert lag starter med ulik løype - altså maks 6 lag
 • Velg hvor mange lag du vil ha og hvor mange deltakere på hvert lag.

      2.  Bygg landskapet.

      3.  Plasser postene - legg skjermer på postene + eventuelt klyper eller annen form for kvittering

      4.  Del deltakerne i lag.
           (Klypeoversikten gjelder 4 deltakere på løype)

 • eks. 6 deltakere pr lag
 • maks 6 lag - da kan alle starte med forskjellig løype
 • Hvert lag får 6 kart med løypene A-F. Pass på at startetappene får ulike løyper.
  kartene kan ligge på gulvet foran laget og plukkes opp i start- /vekslingsøyeblikket.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene. Se info om kartstativ: www.svingheimaktiv.no
Dersom kvittering benyttes plasser disse slik at en deltager i rullestol rekker frem.
Tilpass avstanden mellom utstyret slik at deltagere i rullestol kan komme seg i mellom utstyret

Bevegelseshemmede stående
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny lenke kommer)

Svaksynte
Bruk kvitteringsmarkeringer med klare farger, eks. postskjermer eller gule refleksvester
Kartene kan printes ut i større størrelse, slik at detaljene blir enklere å lese.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om ( lenke kommer) 

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS