Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Den usynlige posten

Miljø:
Skolegård
Nøkkelord:
Kartlesing, Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Kart, postmarkeringer ( postkjermer)

Hensikt

Trene på å "lese" kartet . Lære å se sammenheng mellom kartsymbolene og landskapet.

Beskrivelse

 
Øvelsen foregår på et skolegårdskart eller annet kart i stor målestokk (f.eks. 1:2000- 1:5000). Instruktøren henger ut flere poster (f.eks. 10-12 stk.) på forskjellige detaljer, og tegner de inn på kartet. I tillegg tegnes det en ekstra post på kartet. Oppgaven til deltagerne er å finne ut hvilken post som ikke er hengt ut (er usynlig).
 
Forklaring til kartbildet:
Posten på parkeringsplassen øverst til høyre er ikke lagt ut (den usynlige posten). Utdrag av kartet "Ullerål skole", utgitt av LF Hønefoss orientering, 2002. synfaring Håkon Hultgreen.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

Kan øke vanskegraden ved å ha to "usynlige" poster

Bilder

Sist oppdatert 27.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS