Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Den usynlige posten

Miljø:
Skolegård
Nøkkelord:
Kartlesing, Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

  • Kart
  • 10-12 postmarkeringer (postkjermer)

Hensikt

Trene på å "lese" kartet . Lære å se sammenheng mellom kartsymbolene og landskapet.

Beskrivelse

Øvelsen foregår på et skolegårdskart eller annet kart i stor målestokk (f.eks. 1:2000- 1:5000). Instruktøren henger ut flere poster (f.eks. 10-12 stk.) på forskjellige detaljer, som tegnes inn på kartet. I tillegg tegnes det en ekstra post på kartet. Oppgaven til deltagerne er å finne ut hvilken post som ikke er hengt ut (er usynlig).

Forklaring til kartbildet:
Posten på parkeringsplassen øverst til høyre er ikke lagt ut (den usynlige posten). Utdrag av kartet "Ullerål skole", utgitt av LF Hønefoss orientering, 2002, synfaring Håkon Hultgreen.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

  • Underlag og stigning tilpasses
  • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

  • Velg et flatt område med jevnt underlag
  • Plasser postene slik at en person i rullestol kan se postene. Om postene plasseres lett synlig på tydelige detaljer er det ikke nødvendig at rullestolen kan trille helt frem til postmarkeringene.
  • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

  • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
  • Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

Kan øke vanskegraden ved å ha flere "usynlige" poster

Bilder

Sist oppdatert 14.08.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS