Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Historisk-O 2

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart

Hensikt

Kombinere historie og orientering

Beskrivelse

Historisk-O 2 (miks historie med idrett)

Legg en løype i et historisk interessant område, gjerne der det har skjedd et stort slag, der det finnes ruiner osv. Tegn en løype der postene sitter på viktige hus, plasser, statuer osv. Deltakerne går/løper i par eller i gruppe. På hver post sitter det spørsmål om plassen/statuen eller huset som deltakerne skal svare på. Det er fint hvis svaret er å finne i området der posten ligger. Når deltakerne har kommet seg rundt løypen regnes poengene sammen. Denne øvelsen passer fint for en aktivitetsdag der man kombinerer orientering og historie.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at de historiske postene kan nås med rullestol
 
Svaksynte:
Orienteringen løses i par, slik at den svaksynte vil alltid være med en annen person.
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Sist oppdatert 27.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS