Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Historisk-O

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Kart med inntegnet løype
 • Posflagg eller markeringer
 • Spørsmål som er på postene
 • Svarkort

Hensikt

Kombinere historie og orientering

Beskrivelse

Lag en orienteringsløype der postene plasseres på historiske plasser eller der historiske hendelser har skjedd. Deltagerne gjennomfører løypa i par eller grupper og på hver post finnes det et historisk spørsmål knyttet til plassen eller hendelsen. De får poeng basert på svarene underveis, og poengene regnes sammen når de har gjennomført hele løypa. Denne aktiviteten egner seg godt som en aktivitetsdag.

Tips: Noen av svarene kan finnes i området rundt posten, slik at de må lete litt rundt for å lære mer om historien.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Blind:

 • Den blinde gjennomfører løypa sammen med en annen i gruppa ved å bruke et tau de holder seg i mellom, samt forklaring av hvordan underlaget ser ut

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Synshemmede:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 • Spørsmålsarkene har så stor skrift som mulig

Utviklingshemmede:

 • Løypa kan være merket med merkebånd
 • Kan være bilde av detaljene postene henger på
 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Sist oppdatert 18.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS