Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karthusk

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Et sett med ferdiginntegnende kart med ca 20 postringer
 • Et blankt kart per deltager
 • Blyant/penn per deltager

Hensikt

Kartforståelse gjennom forenkling og husk.

Beskrivelse

Alle deltagerne skal starte på et startsted, på dette stedet har hver deltager et kart uten inntegnende postringer. Omtrent 50 meter fra dette startstedet plasseres kart med inntegnende postringer. Aktiviteten går ut på at deltagerne skal løpe bort til kartene med postringene, deretter huske en eller flere, så løpe tilbake til sitt kart og tegne inn disse postringene. Slik fortsetter deltagerne til de har tegnet inn alle postringene. Den personen som er først ferdig med alle postringene tegnet riktig vinner aktiviteten. 

Tips:

 • Aktiviteten fungerer like bra inne som ute
 • Er det stor variasjon i gruppa så kan det være ulikt hvor postringene er plassert på kartet. Noen kan ha postringer på nybegynnerdetaljer som stikryss og hus, mens de som er mer viderekommende ha postringer på detaljer som eks koller og søkk.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag
 • Avstanden mellom start og kartene med postringer kan tilpasses slik at alle bruker omtrent like lang tid mellom kartene

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser kartene slik at en person i rullestol når frem - eks kan den i rullestol ha sine kart på to stoler
 • Avstanden mellom start og kartene med postringer kan tilpasses slik at alle bruker omtrent like lang tid mellom kartene

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese.
 • Svaksynte kan ha færre poster på sitt kart

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:

 • Benytt enkle detaljer på kartet
 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Sist oppdatert 31.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS