Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karthusk

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Karthusk: Et sett med ferdiginntegnede kart med omtrent 20 poster uten noen innbyrdes rekkefølge. Et blankt kart per deltaker. Blyanter/penner

Hensikt

Kartforståelse gjennom forenkling og husk.

Beskrivelse

Det markeres en startstrek. Omtrent 50 meter unna start plasseres kartene med poster på. På start ligger samme kart uten noe inntegnet. Fellesstart. Oppgaven for deltakerne er å tegne over posterne fra det ferdiginntegnede kartet til det blanke kartet på start fortest mulig. Deltakerne løper først bort til kartene med poster, husker en eller flere poster, og løper tilbake til start for inntegning. Deretter nok en gang over til de inntegnede kartene, prøver å huske flest mulig og tilbake for inntegning. Slik foregår det helt til alle poster er overført. Hvis en post er feil blir deltakeren diskvalifisert. Første deltaker i mål med alle poster riktig vinner!

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
Avstanden mellom kartene kan tilpasses slik at alle omtrent skal bruke like lang tid mellom kartene
 
Bevegelseshemmede sittende:
Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser kartene slik at en person i rullestol når frem- eks kan den i rullestol ha sine kart på to stoler
Avstanden mellom kartene kan tilpasses slik at alle omtrent skal bruke like lang tid mellom kartene
 
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
Den svaksynte kan ha færre poster på sitt kart
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Benytt enkle detaljer på kartet
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

Denne øvelsen fungerer fint både inne og ute.

Sist oppdatert 27.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS