Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Linje-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart, postmarkering (postskjerm)

Hensikt

Øve på kartforståelse og kartlesing

Beskrivelse

 
Løypetraseen er tegnet inn som en rød sammenhengende linje på kartet. Instruktøren har på forhånd satt ut poster langs den røde linja. Deltagerne skal "følge linjen" og tegne inn på kartet (eller huske) der postene er plassert.
 
Forklaring til kartbildet:
Linjeorientering i skolegården. De fiolette rutene er der det henger poster, disse er ikke tegnet på kartet elevene får.
Utdrag av kartet "Ullerål skole" utgitt av LF Hønefoss orientering, 2002. Synfaring Håkon Hultgreen.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
En av linjene som lages tilpasses slik at en person i rullestol kan komme seg frem alene
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Tips

For å øke vanskegraden kan instruktøren henge ut "blindposter", poster som ikke ligger på linja. Deltagerne skal kun tegne på de postene som ligger på streken.

Bilder

Sist oppdatert 26.05.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS