Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Ministafett

Miljø:
Gymsal
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

3-4 oppsett med kart med ulike løyper på. Et oppsett per lag.

Hensikt

Forstå og bruke kart.

Beskrivelse

 
Del inn deltakerne i ulike lag. Alle lag får et antall forskjellige løyper (løypene består av 1-3 poster). Tenk på at løypene ikke skal være for lange og vanskelige, siden fart er viktig. Legg kartene på bakken så deltakerne ikke ser løypene før de starter. Gafle gjerne løypene så alle lag ikke løper til samme sted på samme strekk.Safetten er ferdig når laget har tatt alle postene.
 
Ekstraoppgave: For å gjøre stafetten litt vanskeligere kan man markere hver post med en stifteklemme der deltagerne skal stemple. Men kan også bruke et tall eller en bokstav. Hvis man bruker tall kan oppgaven være å regne sammen alle tallene til en sluttsum. Hvis man bruker bokstaver kan oppgaven være å danne et spesielt ord.
 
Aktiviteten kan også gjennomføres en og en. 
 
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Ingen spesielle tilpasninger nødvendig
 
Bevegelseshemmede sittende:
Avstanden mellom apparatene på kartet må legges slik at en person i rullestol kommer seg frem mellom apparatene
Dersom stemplingsenhet brukes, plasseres slik at en i rullestol når frem
 
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
Plasser en tydelig markering som nord (noe som har en sterk farge), slik at det blir enklere å orientere seg
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 
 

Bilder

Sist oppdatert 28.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS