Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karttegnlek 1

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Orientering
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • 24 kjegler/markører
 • Skriv ut 4-8 eksemplarer av de 24 karttegnene som er i PDF filen
 • Skriv ut arkene med de manglende karttegnene (A-C) som vist i PDF filen (et sett A-C til hver gruppe)

Hensikt

Lære seg de mest vanlige karttegn på et orienteringskart på en morsom måte

Beskrivelse

Organisering:

 • Sett de 24 kjeglene/markørene spredt utover i et avgrenset område
 • Legg en type karttegn under hver kjegle i minst like mange eksemplarer som det er grupper
 • Deltagerne deles inn i grupper (maks 4 per gruppe)
 • Oppgaven til hver av gruppene er å finne de 8 karttegnene som mangler på arket. Er tre muligheter (A-B-C). Dette gjøres som følger:
  • En deltager løper til kjeglene og kan løfte på inntil to kjegler/markører
  • Deltageren kan ta med seg et karttegn tilbake til laget, om deltageren i løpet av de to kjeglene finner et karttegn som mangler på arket. Dersom det karttegnet som mangler ikke er under de to valgte kjeglene må deltageren løpe tilbake til laget uten noe karttegn.
  • Deretter må nestemann gjøre det samme – slik foregår aktiviteten til alle de 8 karttegnene som mangler er funnet.
 • Dersom noen tar med seg feil karttegn tilbake kan man eksempelvis si at laget må ta 5 spensthopp eller lignende

Tips:

 • Laminer karttegnene for flere gangers bruk.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Tilpass avstanden mellom kjeglene/markørene slik at rullestol kommer frem
 • Plasser kjeglene/markørene oppe på stoler eller bøtter slik at en person i rullestol når frem

Svaksynte:

 • Forstørr karttegnene slik at de er enklere å se
 • Ha klare farger på kjegler/markører
 • Skriv ut arkene med de manglende karttegnene i stor utskrift

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:

 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 31.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS