Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Ledelinje-O

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Ledelinje, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

  • Kart med målestokk 1:2000 - 1:5000
  • 10-20 postskjermer

Hensikt

Øve på å se og følge ledelinjer

Beskrivelse

Lag en kort løype (200m-400m) der deltakeren skal følge èn ledelinje til post 1, en ny ledelinje til post 2 osv. Heng poster der deltakeren må bytte ledelinjer, 3-5 poster er nok. Ledelinjene ligger ikke alltid tett på hverandre, så sørg for at neste ledelinje kan ses fra posten.

I karteksempel 1 starter deltakeren ved gjerdeenden i nord og finner post 1 på gjerdenden i sør. Så følger han stien til post 2. Fra post 2 ser deltakeren bygningen og følger veggen til post 3. Fra post 3 ser han muren og følger den til mål. I karteksempel 2, som er litt vanskeligere, følges vegetasjonsgrense - sti - bekk/grøft - parkeringsplass - gjerde.

Lag flere slike korte runder der ulike ledelinjer benyttes. Start/mål trenger ikke være samme sted for de ulike løypene.

Enkle ledelinjer: Sti, vei, gangvei, husvegg, bekk, gjerde, langs idrettsbane
Noe mer krevende ledelinjer: myrkant, jordekant, vegetasjonsgrense

Tips

Tilpass til deltakerne ved å ha korte/lengre strekk, enkle/mer krevende ledelinjer eller at det skjer bytte av ledelinjer, uten at det er markert med post. Skriv gjerne på kartet hva slags ledelinjer deltakeren skal følge mellom postene.

Bilder

Sist oppdatert 07.09.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS