Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

O-sisten (Fangeleken)

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

14 markører Kart- et til hvert par, bortsett fra fangeparet 2 sett bokstavkoder m/fasit 14 fargestifter m/fasit

Hensikt

Øver konsentrasjon, samarbeid, bruk av enkel kartskisse Morsom måte for kortintervall

Beskrivelse

 
Forberedelser:
 
Strek opp eller marker med bånd aktivitetsområdet som vist på illustrasjonen.
Sett ut markører slik skissen viser.
Legg bokstavene eller fargestiftene under/ved/på markørene slik at det stemmer med fasiten.
 
Deltakerne skal løpe fra post til post i stigende nummer-rekkefølge og kan starte på det nr de ønsker.
To deltagere går sammen om et kart og de må holde sammen hele tiden. ( f.eks. feste et bånd i håndleddet, holde hånda). For at de skal komme til neste post må de krysse midtfeltet eller fangefeltet. Her står et par som skal prøve å ta de som løper forbi. Disse må også hele tiden holde sammen. Hvis et par blir tatt, må de levere fra seg kartet til paret som står i fangefeltet. De som nå får kartet fortsetter der de andre slapp. På den måten vil de som har'n bli skiftet ut hele tiden. Det er om å gjøre å ta alle postene på kortest mulig tid.
 
For å kontrollere at deltakerne har løpt til riktig post, kan det være en fargestift under/ved/på hver markør som de skal fargelegge sirkelen med, eller det kan være en bokstav de skriver i/ved sirkelen. Kan lage ord som de skal finne ut av etter løpet.
 
For de eldre er det en morsom måte å løpe kortintervall på.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Hvor båndet festes kan tilpasses slik at bevegelsesmønsteret blir likt for alle deltagerne
Fangeområdet kan gjøres mindre slik at det er enklere å fange et annet par
 
Bevegelseshemmede sittende:
Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Velg et flatt område med jevnt underlag
Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter
Fangeområdet kan gjøres mindre slik at det er enklere å fange et annet par
 
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
De som er fangere har alltid på seg en gul vest, slik at det er tydelig hvem som er fangere til en hver tid
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om (ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
De som er fangere har alltid på seg en gul vest, slik at det er tydelig hvem som er fangere til en hver tid
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Last ned vedlegg

Bilder

Video: Fangeleken orientering

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS