Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Foto-orientering, rundløype

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Forberedelser: Ta 8-10 bilder av detaljer som skrives ut på papir, legges i A4 plastlomme. Tråd/hyssing til plastlomma for oppheng. Evt. kodebokstaver, symbol skrives/festes på bildepostene. Barna har med blyant og papir

Hensikt

Kartforståelse gjennom bruka av bilder. Gjenkjenne steder og oppfatte detaljer

Beskrivelse

 
Det er på forhånd tatt 8-10 bilder av ulike detaljer innen et kjent område (f.eks. skoleområdet). Detaljer kan være hushjørne, lekestativ, gjerde osv. Bildene er tatt slik at de danner en rundløype fra et felles startpunkt. Bildene henges ut som "poster" på riktig sted på forhånd. Deltagerne starter parvis med litt mellomrom. Første bilde henger på startpunktet og forteller hvilken detalj deltagerne skal løpe til. På denne detaljen henger et nytt bilde av neste sted de skal løpe til osv.
 
Ønsker man at deltagerne skal kvittere på "bildepostene" så kan man ha bokstav eller enkle symboler på posten ( f.eks. blomst, bil e.l.) som barna kan krysse av på et eget ark med tilsvarende symboler (noen flere symboler enn det er poster!)
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
Dersom stemplingsenhet brukes, plasser den slik at personen når frem til enheten. 
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Sørg for at den neste detaljen de skal til synes fra den forrige detaljen
Ta bilder av detaljer som er kjent fra før
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Tips

For å øke vanskelighetsgraden kan deltagerne tegne inn en ring på kartet der de tror posten er

Bilder

Sist oppdatert 15.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS