Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Foto-orientering, stjerne

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Retning
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Generell, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

 • Ta 10-15 bilder, disse skrives ut, lamineres/legges i plastlomme.
 • 10-15 postmarkører (postskjermer e.l.) med koder på
 • Eventuelt stifteklemmer for kvittering på postene

Hensikt

Kartforståelse gjennom bruk av bilder

Beskrivelse

Som forberedelse er det tatt 10-15 bilder av detaljer innenfor et avgrenset område. Eks. innenfor et skoleområde. Det henges ut postskjermer på de detaljene som det er tatt bilde av.

Alle deltagerne starter på et felles startområde. I dette startområde får de se bilde av en og en detalj hvor en post befinner seg. De skal så løpe ut til denne posten, kvittere på den og komme tilbake til startområde. Her får de så se bilde av en ny post, løpe ut til den og tilbake. Slik fortsetter det til alle postene er funnet. Deltagerne starter med ulike poster. De enkleste postene kan være innen synsrekkevidde, mens vanskeligere poster er lenger unna.

For å øke vanskelighetsgraden så kan deltagerne ha med seg et kart og så må de tegne en postring på kartet der de mener posten henger.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Synshemmede:

 • Forstørr bildene slik at de er tydelige å se
 • Nummer/kode eller figurer på være så tydelige og store at de lett kan skilles fra hverandre på stemplingskortet

Utviklingshemmede:

 • Sørg for at detaljene som det er tatt bilde av synes fra startområde
 • Ta bilder av detaljer som er kjent fra før
 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Bilder

Sist oppdatert 17.09.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS