Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karttegnstafett med foto

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skriv ut ferdig opplegg med forklaring, karttegn og foto av detaljer som tilsvarer karttegnene , se pdf nederst på siden.

Hensikt

Lære seg karttegn

Beskrivelse


Denne øvelsen kan gjøres på 2 forskjellige vis:

1) Stafett der flere lag konkurrerer mot hverandre.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen. Skriv ut bildene på papirark i ca størrelsen 10x10 cm. På baksiden av bildene tegner du inn ulike karttegn. For eksempel liten kolle. Tenk på at det karttegn du tegner inn på baksiden av bildet ikke skal være det samme som bildet. Alle bildene må være representert gjennom et karttegn på baksiden av et annet bilde. Det er passe med ca 10-15 ulike kort. Gjør 3-4 identiske sett av kortene. Det er smart å laminere alle kort så de ikke går i stykker så fort!

Beskrivelse av stafetten:
Del in deltakerne i ulike lag. Det er passe med ca 2-6 personer på hvert lag. Hvert lag har ett eget sett med kort. Legg ut kortene med bildene opp ca 10-20 meter foran hvert av lagene. Se til at de ulike lagenes kort ikke ligger for nærme hverandre slik at de blandes.
Stafetten starter med at førstemann på hvert lag skal hente for eksempel bildet som viser en stein. Personen løper fram og henter dette kortet og gir det til neste mann i køen. Nestemann snur kortet og får der en ny oppgave, for eksempel å hente kortet for liten kolle. Kort som laget har brukt opp legges i målet. Stafetten er ferdig når laget har hentet alle bildene.
ps: Hvis noen i laget tar feil kort kommer dette å merkes i sluttet av stafetten da ikke de siste kortene stemmer overens.

2) Stasjonsoppgave der et lag eller en enkeltperson skal kombinere rett karttegn med rett foto.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen, og skriv den ut på papir.
Tegn de karttegn som tilsvarer de bildene du har tatt på papirark. Laminer gjerne alle bildene + karttegnene så de ikke går i stykker.
Det er passe med ca 10 ulike bilder.

Beskrivelse av oppgaven:
Personen eller laget skal kombinere rett bilde med rett karttegn. Legg gjerne ut bildene og karttegnene ca 10- 20 meter fra hverandre slik at deltakerne må være fysisk aktive. Deltakerne starter med å se på et av bildene og løper deretter bort å henter rett karttegn. Dette karttegnet skal de legge oppe på rett bilde. Hvis det er et lag som gjennomfører oppgaven må laget hele tiden være samlet.

For å øke vanskelighetsgraden:
1) Tegn mer kort med karttegn enn det finnes bilder. Dette gjør at det er lettere å ta feil.

2) Sett inn en tidsbegrensning når de må være ferdige.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende
Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser karttegnkortene i en slik høyde at en som sitter i rullestol får tak i karttegnskortene

Bevegelseshemmede stående
Velg et område med jevnt underlag

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Svaksynte
Karttegnkortene kan printes ut i større størrelse.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (  ny info kommer)

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS