Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Landskapsbygging

Miljø:
Barmark, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Alt som dere kan finne i naturen, papir og penn

Hensikt

Lære seg å forstå hvordan et kart er bygd opp.

Beskrivelse

 
Velg ut et område i skolegården eller på barmark, gjerne der det er sand. Området bør ikke være for stort, ca. 3x3 meter. La deltagerne bygge sitt eget landskap ved å bruke gjenstander de finner i naturen, for eks. steiner, pinner osv. 
 
En fortsettelse på øvelsen kan være å la elevene tegne sitt eget kart over landskapet som de har bygget opp. Her kan du som instruktør forklare farger og karttegn som de skal bruke når de tegner kartet. 
 
Deltagerne kan også få et kartutsnitt, også skal de lage landskapet ut i fra dette kartutsnittet. 
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging 
 
Bevegelseshemmede sittende:
Ta med et sitteunderlag eller lignende som personen kan sitte på når landskapet bygges
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Sist oppdatert 28.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS