Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Landskapsbygging

Miljø:
Barmark, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

  • Ting som finnes i naturen
  • Område med sand om mulig
  • Penn og papir om deltagerne skal tegne landskapet de har bygget

Hensikt

Lære seg å forstå hvordan et kart er bygd opp.

Beskrivelse

Velg ut et område i skolegården eller på barmark, gjerne der det er sand. Området bør ikke være for stort, ca. 3x3 meter.

Aktiviteten kan gjennomføres på 3 ulike måter:

1) La deltagerne bygge sitt eget landskap ved å bruke gjenstander de finner i naturen, for eks. steiner, pinner osv 

  • En fortsettelse på aktiviteten er å la deltagerne lage sitt eget kart over det landskapet de har bygget opp

2) La deltagerne bygge noe de ser rundt seg, eksempel del av skolegården

3) Deltagerne skal lage et landskap ut fra et kartutsnitt som de får utdelt

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

  • Dersom deltageren mangler armer, så kan deltageren ha en medhjelper som bygger det personen forklarer

Bevegelseshemmede sittende:

  • Ta med et sitteunderlag eller lignende som personen kan sitte på når landskapet bygges
  • Deltagerne kan bygge landskapet på et bord e.l

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Sist oppdatert 14.05.2020.

Utviklet av:
Eliksir AS