Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Tusenbeinet

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Retning
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Kart over skoleområdet/nærterreng eller gymsalkart. apparater settes ut i gymsalen tilsvarende kartet.

Hensikt

Lære å orientere kartet ved hjelp av terrrenget og lære å holde det orientert hele tiden.

Beskrivelse

 
Kan gjennomføres både ute og inne i gymsal.
Deltakerne får et kart over uteområdet eller gymsalen og de samler seg på en tett rekke "tusenbeinet". Tusenbeinet beveger seg rundt i terrenget eller gymsalen mens alle holder kartet orientert. Farten kan økes etterhvert. Instruktøren er hodet på tusebeinet.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no
 
Bevegelseshemmede sittende:
Benytt kritt eller annet i stede for rokkeringer, slik at en rullestol kan komme seg inn i feltet.
Store nok avstander mellom feltene, slik at en rullestol kan komme frem uten å være nær feltene
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
Trollet skal ha på seg vest, slik at det er enkelt å se hvem som er trollet
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Tips

Bør ha flere instruktører som sjekker underveis at kartet holdes orientert

Bilder

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS