Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Veivalg

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Veivalg
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

  • kart
  • 5-10 postskjermer

Hensikt

Øve opp evnen til å se ulike veivalg og kunne velge det beste

Beskrivelse

Deltakeren får et kart med en kort løype (300-600m) som har 2 - 5 poster. Det må være flere mulige veier å komme seg fra post til post. Deltakeren oppfordres til å finne de ulike veivalgene til neste post og gjøre en vurdering rundt hvilket han velger. På karteksempel 1 er tre mulige veivalg vist for strekk en og strekk tre; gult, rødt eller blått.  Fra post 1 til 2 er det to muligheter, og her vil forhåpentligvis deltakeren se med en gang at det lønner seg å løpe sør for bygningene og ikke nord for.

Tips

1. To og to deltakere kan jobbe sammen. De diskuterer veivalg, velger hvert sitt, og ser hvem som kommer først til neste post. Vent på hverandre ved hver post. 2. Noen av veivalgene kan være tegnet på kartet i ulike farger på forhånd, slik at det blir enklere for deltakeren å se hvilke valg han har. 3. Kan også gjøres som en variant av stjerneorientering, der deltakeren må løpe en vei til posten og en annen vei tilbake til startstedet. Husk at det må være flere ulike veier til posten. (Karteksempelet fungerer derfor dårlig om deltakeren skal løpe fra start og direkte til post 2.) 4. Samtale etterpå: er det alltid slik at det veivalget som ser kortest ut er det raskeste?

Bilder

Sist oppdatert 07.09.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS